Rijksuniversiteit Groningen / Digitalisering op verzoek
 
VH2-vp.jpg
English | Nederlands

Het verbaal van dr. Wilhelmus Hammonius, syndicus van de stad Groningen : Deel II (1589-1592)

(2008) Broek, Jan van den

Getranscribeerd en van aantekeningen voorzien door Jan van den Broek

RHC Groninger Archieven 2008

Voor enkele opmerkingen over Wilhelmus Hammonius en zijn ambtelijke dagboek (‘verbaal’) verwijs ik naar het ‘Ten geleide’ bij deel I.

Hammonius’ tweede protocol begint op 23 februari 1589, de dag na Petri ad Cathedram (het kerkelijke feest van Sint Petrus’ Stoel), de dag waarop in Groningen traditioneel het bestuurlijke jaar begon. De syndicus sloot zijn aantekeningen af op Petri ad Cathedram 1592.

Net zoals het eerste deel van Hammonius’ ambtelijke dagboek vertoont ook dit protocol hiaten. Het eerste beslaat een half jaar: van 13 mei tot 3 december 1589. Gedurende deze periode bevond de syndicus zich in opdracht van de heren van Stad en Lande in Spa, waar de hertog van Parma aan het kuren was, en later te Brussel, om overleg te voeren met de regeringsinstanties daar. Van zijn handelingen tijdens deze missie heeft Hammonius zorgvuldig aantekening gehouden. Ook van dit ‘reisverbaal’ is een transcriptie beschikbaar.

Het tweede hiaat is veel kleiner (3 juli –10 augustus 1591), maar heeft ook te maken met een dienstreis die Hammonius moest ondernemen. Ook dit keer ging hij op bezoek bij de hertog van Parma, die zich toen met een leger aan de Nederrijn bevond. Samen met burgemeester Joachim Ubbena moest de syndicus aandringen op effectieve hulp voor de stad Groningen, die door het succesvolle optreden van Willem Lodewijk van Nassau, de Staatse stadhouder van Friesland, steeds verder in het nauw kwam.

Ook de transcriptie van dit tweede verbaal is aangevuld met een synopsis, waarin een beknopt overzicht gegeven wordt van de inhoud van het verbaal, een glossarium en een index.
Klik hier voor het boek in PDF formaat

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/315327332

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta

[print]Afdrukken op bestelling.
 
To top