Rijksuniversiteit Groningen / Digitalisering op verzoek
 
VH1-vp.jpg
English | Nederlands

Het verbaal van dr. Wilhelmus Hammonius, syndicus van de stad Groningen : Deel I (1587-1589)

(2008) Broek, Jan van den

Getranscribeerd en van aantekeningen voorzien door Jan van den Broek

De hiernavolgende transcriptie is in eerste instantie voor eigen gebruik gemaakt. Ze stelt me in staat gemakkelijk de weg te vinden in een bron die van groot belang is voor mijn onderzoek naar de geschiedenis van Groningen en Groningerland gedurende het laatste kwart van de zestiende eeuw. Daarbij gaat het mij vooral om de verhouding tussen het gewest Stad en Lande enerzijds en de koninklijke regering te Brussel en haar vertegenwoordigers in het noorden anderzijds. De aantekeningen van syndicus Wilhelmus Hammonius zijn—zowel naar vorm als naar inhoud— echter ook van betekenis voor allerlei andere soorten van onderzoek. Dat is de reden waarom ik, vooruitlopend op de publicatie van verdere studies over het genoemde onderwerp, deze geannoteerde bewerking van Hammonius’ ‘verbaal’ alvast toegankelijk wilde maken voor andere belangstellenden.

[.....]

Hammonius geeft ons een gedetailleerde inkijk in de besluitvorming binnen de colleges die in de jaren 1580-1594 het gewestelijk beleid bepaalden. Terwijl officiële archiefstukken de onderzoeker meestal in het ongewisse laten over de overwegingen die tot een bepaald besluit hebben geleid, vertelt hij ons precies hoe de verschillende acteurs dachten en wat voor stemming er onder de heren van Stad en Lande heerste. Opmerkelijk is ook de aandacht die hij besteedt aan het gedrag en de uitlatingen van enkele hoofdrolspelers, in het bijzonder luitenant-stadhouder De Gouda en kolonel Verdugo. Meer dan eens noteert hij in zijn aantekeningen zelfs complete dialogen. Daarom is Hammonius’ verbaal ook vanuit taalkundig oogpunt interessant. Men vindt hier voorbeelden van zestiende-eeuwse Nederduitse spreektaal, compleet met uitdrukkingen en zegswijzen, waaronder er vele zijn die ook door ons nog altijd worden gebruikt.

[.....]
Klik hier voor het boek in PDF formaat

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/315327227

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta

[print]Afdrukken op bestelling.
 
To top