University of Groningen / Digitization on demand
 
English | Nederlands

Greta en haar zoon

(1936) Jarnefelt, Arvid

ARVID JARNEFELT *-> van wien wij in onzen jaargang '34-'35 IN HET LAND DER DUIZEND MEREN de merkwaardige novelle KINTURI brachten i—• behoort met Joh. Linnankoshi en F. E. Sillanpää tot de groote Finsche romanschrijvers.
En als zijn meesterwerk geldt zijn laatste roman GRETA JA HANEN HERRANSA, die thans, onder den titel van GRETA EN HAAR ZOON voor de eerste maal in een Nederlandsche navertelling verschijnt.
JARNEFELT kenmerkt zich door zijn warm meevoelen met zijn menschen. Meer nog dan zijn twee groote landgenooten is hij typisch Finsch.
Kleine bijzonderheden uit het dagelijksche leven die voor ons van geen beteekenis lijken, nemen bij hem buitengewone verhoudingen aan, krijgen zin en waarde en verleenen aan zijn wereld een frissche, mysterieuze bekoring.
Al gaat het over eenvoudige, aan de aarde gebonden menschen, zijn werk brengt ons in een sprookjesachtige wereld, waarin de meest tragische gebeurtenissen opgeheven worden tot iets licht en troostend.
*
file:UBG_JARNEFELT_Greta.pdf

Please use this identifier to cite or link to this item:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/307937976

More information in the catalogue
More information in Picarta 
To top