University of Groningen / Digitization on demand
 
English | Nederlands

Herziening van het Wetboek van Strafrecht: Dl. 2 Ontwerp van Wet tot wijziging en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht

(1904) Loeff, J.A.

met Memorie van Toelichting (van Zijne Excellentie den Minister van Justitie Mr. J. A. Loeff)
file:Download the document

Please use this identifier to cite or link to this item:
http://irs.ub.rug.nl/dbi/4f9fa1f23da63 
To top