Rijksuniversiteit Groningen / Digitalisering op verzoek
 
English | Nederlands

Herziening van het Wetboek van Strafrecht: Dl. 2 Ontwerp van Wet tot wijziging en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht

(1904) Loeff, J.A.

met Memorie van Toelichting (van Zijne Excellentie den Minister van Justitie Mr. J. A. Loeff)
file:Download het document

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/dbi/4f9fa1f23da63 
To top