University of Groningen / Digitization on demand
 
English | Nederlands

Bedenkingen tegen de leer van Darwin ; gevolgd door Beschouwingen over eenige philosophische onderwerpen / door den schrijver van het werk, getiteld: Over de werking der natuurwetten op zedelijk gebied enz. en van het vervolg op dit werk [i.e. A.C. Reuthe

(0000) Reuther, Antoine Charles; Berlin, Hartog Itzig (1791-1872)

Annotatie: Eerder ook toegeschreven aan H.J. Berlin

Uitgever: Amsterdam : Loman
file:Download the document (16 MB)

Please use this identifier to cite or link to this item:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/308276876

More information in the catalogue
More information in Picarta 
To top